Ga door naar hoofdinhoud

Samsung's flagship phone, the Galaxy S8. Released in April 2017.

150 Vragen Bekijk alle

Why do I get repeat text messages

On my samsung 8 my text messages repeat them srlves

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Een opmerking toevoegen

iPhone X Fix Kits

Warranty up? No worries, we’ve got the fix.

Nu winkelen

iPhone X Fix Kits

Warranty up? No worries, we’ve got the fix.

Nu winkelen

1 Antwoord

Make sure your software is updated for your OS and if you use any apps that have access to texting make sure they are updated or uninstalled if you don't need them. Sounds like a software issue.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Een opmerking toevoegen

Voeg je antwoord toe

Juli Maschler zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 Uren: 0

Afgelopen 7 Dagen: 0

Afgelopen 30 Dagen: 2

Altijd: 15