Why d gear transmission is not moving from drive but move from d2

Gear transmission is not moving from drive but moving from D2 and accelerate

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe