How do I replace my broken power slider?

I took apart my DS lite, and the power slider snapped. How do I solder in a new one?

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Een opmerking toevoegen