Ga door naar hoofdinhoud

Model A1238 / 80, 120, or 160 GB hard drive / black or silver metal front

958 Vragen Bekijk alle

Why is this not searchable when looking up the model A1238?

When searching up the model A1238, it takes you to a completely different page with no guides.

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Een opmerking toevoegen

iPhone Batterij Fix Kits

Slechts $29.99

Buy Now

iPhone Batterij Fix Kits

Slechts $29.99

Buy Now

1 Antwoord

Hi Justin,

Good catch! It looks like someone made a duplicate device page. I’ll look into it.

Meanwhile, follow this link to get to the proper device page. You can also get to this page by searching for “iPod Classic”.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Een opmerking toevoegen

Voeg je antwoord toe

Justin Shelley zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 Uren: 0

Afgelopen 7 Dagen: 0

Afgelopen 30 Dagen: 3

Altijd: 24