Ga door naar hoofdinhoud

Released on September 19, 2014, this 4.7" screen iPhone is the smaller version of the iPhone 6 Plus. Identifiable by the model numbers A1549, A1586, and A1589.

4752 Vragen Bekijk alle

Deleting apps on my iPhone

How do I delete unwanted apps on my iPhone

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Een opmerking toevoegen

1 Antwoord

hold down the app untill it starts to shake. the press the X

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Een opmerking toevoegen

Voeg je antwoord toe

Barry zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 Uren: 0

Afgelopen 7 Dagen: 0

Afgelopen 30 Dagen: 0

Altijd: 10