Ga door naar hoofdinhoud

This is a Eureka AirSpeed Bagless Zuum Vacuum that is identified by model number AS5200 series.

17 Vragen Bekijk alle

Why won't my vacuum turn when I push the red foot switch to turn it on

I don't know how to change fuse

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Een opmerking toevoegen

1 Antwoord

Try plugging the vacuum cleaner into a different electrical outlet. Or try plugging something else into the outlet you are now using, to make sure it is a good outlet.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Een opmerking toevoegen

Voeg je antwoord toe

meadowsbea54 zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 Uren: 1

Afgelopen 7 Dagen: 1

Afgelopen 30 Dagen: 6

Altijd: 293