Skip to main content

Reparatiehandleidingen voor tractors.

43 Vragen Bekijk alle

I have a Husqvarna riding mower

My Husqvarna riding mower is spitting oil everywhere and blows white smoke every now and then like its on fire. Please help!!

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Een opmerking toevoegen

MacBook-reparatiesets voor batterijen

Vanaf $69.99

Buy Now

MacBook-reparatiesets voor batterijen

Vanaf $69.99

Buy Now

1 Antwoord

Is the oil leaking out of the engine? If so, then your seals/gaskets are bad. Is it putting out white smoke all the time? If so, then your piston rings are bad. If it is putting out smoke sometimes, then your rings are going bad.

If I am right about this, then you need a new or rebuilt engine. That would be easier and cheaper than trying to fix the one you have.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Een opmerking toevoegen

Voeg je antwoord toe

Lori Yohn zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 Uren: 0

Afgelopen 7 Dagen: 0

Afgelopen 30 Dagen: 6

Altijd: 36