Ga door naar hoofdinhoud

Formally called the Chevrolet C/K.

241 Vragen Bekijk alle

High pitched squeal from under my truck

My 1998 chevy pickup' s fuel pump is maknig a high pitch squel. At least that's sounds like where it coming from.

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Een opmerking toevoegen

1 Antwoord

One or more of your wheel bearings may be going out. Ask a mechanic or a friend to listen, to see if they agree. Each wheel has a wheel bearing, so the sound will come from a wheel if you have a wheel bearing going out.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Een opmerking toevoegen

Voeg je antwoord toe

Cindy Averill zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 Uren: 0

Afgelopen 7 Dagen: 0

Afgelopen 30 Dagen: 0

Altijd: 9