Ga door naar hoofdinhoud

Samsung's 5th-generation Android-based Galaxy smartphone was released April 11, 2014. Improvements to the phone include a fingerprint scanner, updated camera, larger display, and water resistance. It is available in four different colors; black, blue, white, and copper.

606 Vragen Bekijk alle

Why does it keep turning off by itself over and over?

I have charged it and now it will not stay on. It keeps shutting off by itself and coming back on over and over.

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Een opmerking toevoegen

iPhone Batterij Fix Kits

Slechts $29.99

Buy Now

iPhone Batterij Fix Kits

Slechts $29.99

Buy Now

1 Antwoord

The Battery could be whats causing the issues

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Een opmerking toevoegen

Voeg je antwoord toe

Lesa Evans zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 Uren: 0

Afgelopen 7 Dagen: 0

Afgelopen 30 Dagen: 0

Altijd: 8