Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

Released November 2016, the PS4 Pro features upgraded hardware for 4K gaming and video streaming. Model: CUH-7015B.

216 Vragen Bekijk alle

controller doesn't charge how do you replace the battery

the controller not charging where do you replace the battery

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Hi kafitzmorris

I suppose it is Dual Shock 4, if so here you go:

DualShock 4 Battery Replacement

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

kafitzmorris zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 0

Altijd: 25