Ga door naar hoofdinhoud

What kind of metal is my oil drain hole

03 Yamaha ttr125 oil drain hole aluminum or steel

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

it’s aluminum, don’t recommend welding unless your a super pro welder!

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Jan Watkins zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 0

Altijd: 28