What kind of metal is my oil drain hole

03 Yamaha ttr125 oil drain hole aluminum or steel

Beantwoord! View the answer Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Een opmerking toevoegen
Spread Fixmas Cheer
Get $12 off your purchase of $50 or more with code FIXMAS12
Spread Fixmas Cheer
Get $12 off your purchase of $50 or more with code FIXMAS12

1 Antwoord

Gekozen oplossing

it’s aluminum, don’t recommend welding unless your a super pro welder!

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Een opmerking toevoegen

Voeg je antwoord toe

Jan Watkins zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 Uren: 0

Afgelopen 7 Dagen: 0

Afgelopen 30 Dagen: 1

Altijd: 21