Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Onderdelen & Gereedschap

Need a Disassembly Guide

when I went to turn on my computer it wont turn on. So I began to disassemble it and when I went to Ifixit i didn't find a disassembly guide. So can someone find it. "note" The computer is a Lenovo C40-05.

Beantwoord! View the answer Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Nintendo Switch-kits

Een snelle oplossing die je weer mee laat doen

Koop Switchkits

Nintendo Switch-kits

Een snelle oplossing die je weer mee laat doen

Koop Switchkits

1 Antwoord

Gekozen oplossing

@mangna553 you can download the maintenance manual for your computer from here It should help you getting your task accomplished.

Once you start working on your computer, take plenty of pictures and create a guide https://www.ifixit.com/Guide/new That way, the next person that needs help with this make and model, can use your guide to work on it.

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Bryce Stidman zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 4

Afgelopen 30 dagen: 11

Altijd: 443