How to deal with screen overlay detected in all the apps?

How to deal with screen overlay detected in all the application installed in this mobile ?

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe