Ga door naar hoofdinhoud

The TI-83 Plus is a graphing calculator released in 1999 as an upgrade to the TI-83.

36 Vragen Bekijk alle

How do I fix Black spots on ti- graphing calculator screen?

How do I fix black spots on ti- graphing calculator screen?

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

2 Antwoorden

The only way to fix this would be to replace the screen.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0

Commentaar:

Where do I buy the screen so I can replace it?

door

I've looked and it does not appear you can. If you contact TI I believe they will take yours and send you a refurbished one. Although I'm not sure on the price.

door

Voeg een opmerking toe

How do you replace the screen?

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Ellan zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 4

Afgelopen 30 dagen: 25

Altijd: 3,043