Outdoor pictures are over exposed. Why? Indoor is fine

My indoor pictures are great. But all of a sudden my outdoor pictures are almost white.

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe