apple keyboard, wireless keyboard some keys do not work , 789-uiojkl;

how can l fix this problem some certain keys not working

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1
Voeg een opmerking toe