Screen Broken from Bottom edge

I need to repair my Samsung J7 Prime, Screen got damaged. display is working properly. please let me know soon

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1
Voeg een opmerking toe