My MacBook Air won't turn on ,try charging orange light

My MacBook Air won't turn on, try charging orange light even disconnect battery still same orange light ?

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe