Skip to main content

Samsung's flagship phone, the Galaxy S8. Released in April 2017.

131 Vragen Bekijk alle

LCD Display Screen Damaged

I separated lcd display from digitizer and slightly damaged display. Is there anyway to fix or replace just the lcd display screen.

Beantwoord! View the answer Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Een opmerking toevoegen

MacBook-reparatiesets voor batterijen

Vanaf $69.99

Buy Now

MacBook-reparatiesets voor batterijen

Vanaf $69.99

Buy Now

1 Antwoord

Gekozen oplossing

No. It is all one assembly.

Samsung Galaxy S8 Screen Replacement

you can replace the display assembly, which involves all the damaged stuff you mentioned.

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Een opmerking toevoegen

Voeg je antwoord toe

Demetrius Thompson zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 Uren: 0

Afgelopen 7 Dagen: 1

Afgelopen 30 Dagen: 6

Altijd: 84