Black screen and not working power button how to fix

Hi my Galaxy note 3 black screen and not working power button

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe