How do I unlock or reset my Nokia 1600 forgotten Security code

I have an old Nokia 1600 of the type RH-64 which security code I have forgotten with time. How do I recover or reset the forgotten security code? Thanks!

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1
Voeg een opmerking toe