Why is my speaker is always blinking blue light? I can’t even on/off?

It’s just always blinking blue light.. the speakers are not working.. and i can’t even on or off the speaker !

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe