Ga door naar hoofdinhoud

The John Frieda hot-air styling tool has the model number of JFHA5R, and it was manufactured in 2015. The hot-air styling tool has a 1 1/2 inch titanium coated barrel.

2 Vragen Bekijk alle

Compré John Frieda brush , puedo usarlo con 220V?

I bought John Frieda brush but in the USA you use 110V, and here in Chile we use 220V. Would it be safe to switch it on?

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

elizabethmargaritas NO! This model is single voltage 110V only. You would need a transformer 220==>110 to use it in Chile

Was dit antwoord nuttig?

Score 3
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

elizabethmargaritas zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 1

Afgelopen 30 dagen: 15

Altijd: 130