beker europa radio cassette light replacement!

dose some one know how to replace the lights on the dial of a beker europa cassette player??

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe