battery light is red

it will not charge. the battery light is red. it states error 3

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe