Ga door naar hoofdinhoud

Samsung Galaxy Star Pro Model Number S7262. Released in 2013 of October

7 Vragen Bekijk alle

I don't remember password

I forgot my pass word

Update (04/13/2018)

I don't remember password

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 2
2 opmerkingen

I forgot pass word how do i get into phone

door

There's a word on the bottom it says I forgot my password and you could do a password recovery.

door

Voeg een opmerking toe

2 Antwoorden

Het nuttigste antwoord

I'M SORRY to hear that kimberly.

Update (05/16/2018)

You could could get a new password. Write it down on a piece of paper that that way you won't forget it.

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Think of a new password write it down on a piece of paper so that way you won't forget it.

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Kimberly Benavidez zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 1

Afgelopen 7 dagen: 1

Afgelopen 30 dagen: 1

Altijd: 140