Printing from iPad on Photosmart Premium C309g printer

My printer is working with Mac but I cannot see it on my iPad or my iPhone

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Een opmerking toevoegen