Ga door naar hoofdinhoud

Repair guides for the Quasar microwave oven, released in 1984 and identifiable by model number MQ7774XW.

8 Vragen Bekijk alle

What is my wattage for this microwave?

How much wattage is this oven?

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Look around your microwave such as the back or bottom. There would be a wattage rating stamped into the metal itself or on a sticker.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0

Commentaar:

It may also be on the door, where it latches.

door

Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Inge Prince zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 1

Afgelopen 7 dagen: 1

Afgelopen 30 dagen: 11

Altijd: 605