Ga door naar hoofdinhoud

Why dont hotspot wifi show up in my list of networks on my HP laptop

in my HP notebook, my mobile hotspot dont show in list of networks, why not and how do i fix it?

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

First thing, does it show up on any other device? If it isn't showing up on any other devices, then your hotspot isn't broadcasting a signal. Otherwise, it could be broadcasting a signal but your HP might be getting cross talk, is too far away, has one of it's antenna's disconnect, etc.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

david judson zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 2

Altijd: 73