Ga door naar hoofdinhoud

The final generation of the Buick Century was released in late 1996 for the 1997 model year.

16 Vragen Bekijk alle

Why won't my electric window function on drivers side

driver side window electric window won't go down or up the motor does operate but the windows seems to be jammed I don't know if it's because of cable or broken cable and if so, then what.?

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1

1 Opmerking:

what year is your car?

door

Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Occasionally the plastic bend in the window regulator can wear down and the metal cable will bind up in the plastic preventing proper function.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Ben Bernard zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 4

Altijd: 159