Ga door naar hoofdinhoud

A1418 / EMC 2833 / Late 2015 / 3.1 GHz Core i5 or 3.3GHz Core i7 Processor. Released October 13, 2015.

90 Vragen Bekijk alle

Can I replace a iMac 4K 2015 logic board with a 4K 2017 logic board

Can i replace my imac 21.5" 4K late 2015 logic board with a imac 21.5" 4K 2017 logic board.

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Old thread but no, it’s not possible to swap those logic boards due to the shapes of the boards being different. The 2017 board won’t fit in your 2015 machine.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Rene zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 4

Afgelopen 30 dagen: 10

Altijd: 385