Ga door naar hoofdinhoud

Released on September 19, 2014, this 4.7" screen iPhone is the smaller version of the iPhone 6 Plus. Identifiable by the model numbers A1549, A1586, and A1589.

5200 Vragen Bekijk alle

iPhone 6 Stuck in recovery mode : iTunes restore error 50

iPhone 6 Stuck in recovery mode : iTunes restore error 50

1)already try the simple way.

2)already try reballing baseband

3)already try reballing baseband PMIC

still same the problem

what is the problem ??

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 2
Voeg een opmerking toe

2 Antwoorden

Het nuttigste antwoord

Try this to see if it helps

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Try to change a new BB PMIC instead of reballing it

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Alvin zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 0

Altijd: 1,225