Why won'''t a bb load every time?

won''t load a bb every time you $!^& the load

it's a red ryder model

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe