Why my xbox show code 05?

My Xbox not had a hard drive change or was open.

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe