Ga door naar hoofdinhoud

A portable DVD player identified with the number DVP-FX980/FX97

5 Vragen Bekijk alle

DVP-FX980/FX97 not charging. Replace battery?

I'm guessing the battery has to be replaced. How do I get to it ? Is it under the disc holder, or do I have to unscrew the base to get to it ?

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

@notechie you get to it by removing the bottom screws to open the top.

Block Image

Block Image

Was dit antwoord nuttig?

Score 2
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Paul zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 1

Afgelopen 30 dagen: 6

Altijd: 569