The Samsung Galaxy S3 is a multi-touch, slate-format smartphone with eye-tracking ability, increased storage, and a wireless charging option.

597 Vragen Bekijk alle

How do have my pictures sent to my sd card within my phone?

How do I get my pictures to go to the SD card instead of being saved on the phone itself?

Beantwoord! View the answer Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Een opmerking toevoegen

Gratis verzending van alle bestellingen van meer dan US$ 100,00 of met een Pro Tech Toolkit!

Doorblader onze winkel

1 Antwoord

Gekozen oplossing

Hi @anere57 ,

This link may be of some help.

Was dit antwoord nuttig?

Score 2
Een opmerking toevoegen

Voeg je antwoord toe

Ann zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 Uren: 0

Afgelopen 7 Dagen: 0

Afgelopen 30 Dagen: 0

Altijd: 27