Ga door naar hoofdinhoud

iPod Classic 6th Generation. Model A1238 / 80, 120, or 160 GB hard drive / black or silver metal front

904 Vragen Bekijk alle

screen is freeze, cant turn off,

my ipod 120gb, the screen is freeze, and i cant turn it off...

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 2
Voeg een opmerking toe

2 Antwoorden

Gekozen oplossing

try resetting your iPod

Was dit antwoord nuttig?

Score 1

1 Opmerking:

how do i reset it?

door

Voeg een opmerking toe

how do i reset it or is it under warranty?

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

yam zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 1

Altijd: 1,756