Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

Repair guides for Windows cell phones manufactured by Nokia.

609 Vragen Bekijk alle

Why do I get only rotating cogs on my screen followed by a sad emoji?

As above: rotating cogs, then sad emoji, then blank screen.

Solution gratefully received!

Beantwoord! View the answer Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

Hi!

There might be an issue with the firmware of your phone. To get rid of this, you need to re-flash the firmware to your phone using this utility from Microsoft. There are exact instructions on how to use it on their website. Please note that re-flashing the firmware will wipe your phone's internal memory (but not SD cards).

https://support.microsoft.com/en-us/help...

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Robin Griffith-Jones zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 0

Altijd: 27