Ga door naar hoofdinhoud

A budget Windows Phone that doesn't compromise on style.

5 Vragen Bekijk alle

Can't sign in with my microsoft account

Hello there;

Can't sign in with my microsoft account, it ask for activation code and i don't have. need help;

Best regards!

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1
1 Opmerking

using browser i do login, problem only when i try to config account

door

Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

Go to outlook.com and make sure you can login in there.

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Ren7e zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 2

Afgelopen 30 dagen: 3

Altijd: 402