w123 300D Rear axle flange nut

Hi.

What must the torque be on the w123 300D Rear axle flange nut.

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0

Commentaar:

Hi there!

Do you mean the U-bolt?

door

Voeg een opmerking toe