Ga door naar hoofdinhoud

The fourth generation Volkswagen Jetta, also called the MK4 or the Bora, is Volkswagen's family sedan.

75 Vragen Bekijk alle

Check engine light code

My 2002 Jettas check engine light is on and when I scanned it it reads

''Internal module checksum error"

What does this mean and how do I fix it?

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Het nuttigste antwoord

Possible causes

• Faulty Powertrain Control Module (PCM)

• Powertrain Control Module (PCM) harness is open or shorted

•Powertrain Control Module (PCM) circuit poor electrical connection

•Low battery voltage

Read more: https://www.engine-codes.com/p0601_volks...

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Desirae Estelle zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 0

Altijd: 144