Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Onderdelen & Gereedschap

Released on September 19, 2014, this 5.5" screen iPhone is the larger version of the iPhone 6.

1483 Vragen Bekijk alle

extra part -completed a iPhone 6 Plus Power Button Replacement

This is an left over part from an iPhone 6 Plus Power Button Replacement. HELP!!

Block Image

Beantwoord! View the answer Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Nintendo Switch-kits

A quick fix to get back in the game

Shop Switch Kits

Nintendo Switch-kits

A quick fix to get back in the game

Shop Switch Kits

1 Antwoord

Gekozen oplossing

That is the SIM card eject piece, it goes just inside the sim slot in the phone. This shouldn't have been removed during a power button replacement, what guide did you use?

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Keith zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 1

Altijd: 25