Ga door naar hoofdinhoud

The Apple Watch Series 1 is a revamp of the original Apple Watch, announced September 7, 2016. Most of the parts are the same as the Series 2

120 Vragen Bekijk alle

Where can I get a Seal-Set for the Bottom (Round). Is not waterproof

Hi, I am from Germany

The round glass, in the Bottom (where the Watch will be loaded) came off. I think, now is coming water in the watch. Thats why, I would prefere, to replace the seal.

Thank You

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

The Series 1 uses the same parts as the Series 2, take a look here for a replacement gasket: Apple Watch - Series 2 Repair

Be aware the original Apple watch uses different parts! Apple Watch - Original Repair

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Oguz Ceylan zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 1

Altijd: 33