My phone signal problem

there is a big problem in my phone , signal problem is low or not even exist

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe