Ga door naar hoofdinhoud

Fourth generation Samsung Android tablets. Released in April 2014.

368 Vragen Bekijk alle

My sound doesnt work

you can plug in head phones it works unplug headphones it dont work

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

2 Antwoorden

First, try wiping your cache partition with Recovery Mode. If that doesn't work, it's a hardware issue. Take it to a professional.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

The speakers never work ? After restart also never sound ?

Then it may be the headphone plug needs to be replaced/cleaned, because it can act as a switch from headphones to internal speaker.

Also the speaker or amp could be dead.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Betty Calvit zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 0

Altijd: 36