Ga door naar hoofdinhoud

Samsung's 5th-generation Android-based Galaxy smartphone was released April 11, 2014. Improvements to the phone include a fingerprint scanner, updated camera, larger display, and water resistance. It is available in four different colors; black, blue, white, and copper.

574 Vragen Bekijk alle

Why does my screen flicker during charging and shut down

why does my screen flicker during charging or shut down

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

u would need a new battery this happens with most "old" Samsung phones

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Don Richmond zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 1

Altijd: 1,068