Ga door naar hoofdinhoud

Mini-autos geproduceerd door Mini.

23 Vragen Bekijk alle

2005 Mini R52 Convertible: How to Remove Rear Quarter Window Regulator

I'm unable to remove the broken regulator because the bottom screw got in the way when I'm trying pull it out! Any ideas? Thanks.

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Het nuttigste antwoord

I was able to do it by raising the window. This separates the regulator and window assemblies and makes the regulator narrower.

I had the window most of the way down initially. Then, once I had the window/regulator assembly almost completely out, I was also stuck. The assembly was too wide with the bottom screw protruding. The adjustment to the windows position (full up) and it came right out!

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Erik zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 1

Afgelopen 30 dagen: 4

Altijd: 850