LED is blinking. Battery full. No messages. How to turn off again?

LED is blinking. Battery full. No messages. How to turn off again?????

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe