Ga door naar hoofdinhoud

The Zoom Q3HD Handy Video Recorder is an audio and video recording device.

10 Vragen Bekijk alle

Why doesn't the recorder turn on when I press the start slot?

== Starting the recorder

Why doesn't the recorder turn on when I press the start slot?

==

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

The on/off switch is broken and needs replacement

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Dorothy Angwin zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 4

Afgelopen 30 dagen: 14

Altijd: 323