Moto g 2nd generation display id cost

my moto g2 2nd generation phone display ic is damage so give me its location where to find it and replace it...

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe